فیلترچی عزیز، ایشالا سر اون لنگره بره تو اونجای خودت و ننه‌ات

Monday, February 14, 2011

ریدم تو کله وُعا... بی‌بی‌سی که پارازیت داره، صدای آمریکا هم داره گزارش درباره مد لباس بچه‌ها نشون میده! دلمون خوشه به اتاق خبر درپیت من و تو!

1 comments:

ایلناز(خانم روباهه) said...

ریز نوشت جان، کارت درسته و خاطرت خیلی عزیز، ولی خدا وکیلی به ننه ها کار نداشته باش