جنبش ژاله

Thursday, February 17, 2011

صانع ما را کشتید،
قانع ما را گرفتید،
ولی نمی‌توانید مانع ما شوید...
.
.
.
یه پست قشنگ یه جایی خوندم (یادم نیست کجا بود) نوشته بود:
میدان ژاله، شهدای سابق...

0 comments: