بابام و خرید عید

Saturday, February 26, 2011

بابام پای تلویزیون رو به ما: حالا اگه واقعا خواستین برین خرید عید، جلیقه ضدگلوله بپوشین. اینا هیچی‌شون به آدمیزاد نمی‌مونه!

1 comments:

Anonymous said...

پس پاشین تا برای خرید عید اقدام نکردین اون یارانه ها که ا.ن میدن بردارین از همون جلیقه های ضد کلوله بخرین .این پول برکت داره ها الکی مبادا خرجش کنین