جهان سومی‌های بی‌جنبه

Friday, February 25, 2011

خدا نکنه ما جهان سومی‌ها جوگیر بشیم: تو کویت هم خوشی زده زیر دلشون، دارن اعتراض می‌کنن!

0 comments: