من اومدم راهپیمایی به سران فتنه بگم خیلی بی‌ادبه

Tuesday, February 15, 2011

هرچی زمان بیشتر می‌گذره، تیپ بچه‌های ما ساده‌تر میشه، و در و دافات ارزشی ابنه‌ای‌تر!

1 comments:

Anonymous said...

در و دافات ارزشی ابنه‌ای‌تر!


ما نفهمیدیم این جمله را .هیچ .