گروه سرود دهه فجر تقدیم می‌کند

Thursday, February 3, 2011

دوست پسر سابق سوسن خانوم:
بوی گل سوسن و یاسمن آید
اَه که چه بوی بدی! کاش نمی‌آمد!

جنبش سبز:
بوی گل سوسن و یاسمن آید
رای منو پس بدین، تا خوشم آید!

انقلابیون مصر:
بوی گل سوسن و یاسمن آید
رهبر محبوب مصر، برادعی آمد!

بفرمائید شام:
بوی گل سوسن و یاسمن آید
استارترش خوب نبود، نمره کم آورد!

0 comments: