گیهان و خوانندگان- سوتی گاف

Friday, February 18, 2011

می‌خواستم از این طریق از طرف خودم و خانواده و دوستانم انزاجار خود را از سران فتنه و خواص بی‌بصیرت اعلام کنم و بگویم که مردم ایران یکصدا فریاد خواهند زد: یاحسین... میرحسین...

(حسین شریعتمداری هول می‌شود و گوشی را قطع می‌کند!)

0 comments: