در صندلی جلو و عقب تاکسی اتفاق افتاد- کف مطالبات

Thursday, February 3, 2011

مسافر جلویی به مسافر عقبی: حالا درسته کون‌مون از اوضاع مصر داره می‌سوزه، ولی باز جای شکرش باقیه اقلا وزیر راه‌شون برکنار شد!

0 comments: