آرزوهای شکمی

Saturday, February 5, 2011

دوران دبستان یه دوستی داشتم که خیلی لاغر بود. همیشه می‌گفت آرزو دارم اینقدر چاق بشم که یه روزی بتونم بشقابم رو بذارم روی شیکمم، غذا بخورم!
چند روز پیش دیدمش، خیلی چاق شده بود. گفتم به آرزوت رسیدی!
گفت آره، ولی الان آرزو دارم یه روزی بتونم زیر شکمم رو ببینم!

0 comments: