بعله، اینجوریاس... تاریخ تکرار می‌شود

Wednesday, February 16, 2011

مثل غنچه بود آن روز / غنچه‌ای که روییده
در هوای بهمن ماه / بر درخت خشکیده
مثل آب بود آن روز / آب چشمه‌ای شیرین
چشمه‌ای که می‌بیند / مرد تشنه‌ای غمگین
گرچه در زمستان بود / چون بهار بود آن روز
سرزمین ما ایران / سبزه‌زار بود آن روز
روز خنده ما بود / روز گریه دشمن
روز خوب پیروزی / بیست و پنجم بهمن
!

0 comments: