آخر بدشانسی

Sunday, February 13, 2011

عروس شب زفاف پریود بشه،
کنکوری روز کنکور اسهال بشه،
راننده روز امتحان گواهینامه تکرر ادرار بگیره!
و... بقیه‌اش رو بگین!