بستن شال به روش دیگ به سر

Tuesday, February 15, 2011

فکر کنم این مد نسبتا جدیدی که دخترا زیر شال «قابلمه» می‌ذارن روی کله‌شون که نیم متر بیاد بالا، از عوارض انقلاب مصر و دیدن عکس‌های معترضین مصری باشه!

0 comments: