آزمون سخت برای منافقین خلق

Saturday, February 19, 2011

یکی از مزایای جنبش سبز اینه که دست به خون ‌آلوده مجاهدین (منافقین) باز هم برامون رو شد. اگه مرد بودن و واقعا دلشون با ایران و ایرانی‌ها بود، باید سرکوب جنبش رو محکوم می‌کردن و قتل این چند شهید که حکومت بهشون نسبت داده رو تکذیب می‌کردن!