سگ زرد؛ اخوی شغاله

Monday, February 28, 2011

از صمیم قلب آرزو می‌کنم سی سال دیگه نبینیم در کشورهای خاورمیانه «جنبش غلط کردیم، گه خوردیم» راه بیفته!

0 comments: