دوسش دارن

Thursday, February 17, 2011

اینجا بوشهره، نمی‌دونم چرا همه دارن منو با دست نشون می‌دن و بهم می‌خندن؟ آی لاو یو...‏

0 comments: