وقتی تلویزیون برای جذب بیننده از کامی مایه می‌گذارد- واقعی

Thursday, February 24, 2011

نهایت خلاقیتی که تلویزیون از خودش نشون داد این بود که دیشب کامران نجف‌زاده رو فرستاده بود یه حموم عمومی توی پاریس، تا کون‌لخت و با لنگی گزارش تهیه کنه!

0 comments: