بیانیه‌ای برای تمام فصول مستراح

Thursday, February 10, 2011

حالا دمپایی رو خیس ول می کنی و میری، هیچی!
شیر آب رو روی گرم می‌بندی، هیچی!
خمیردندون رو از وسطش فشار میدی و شکلش رو به هم می‌ریزی، هیچی
اقلا یه آب بگیر روی موهات که ریخته کف روشویی و حال آدم رو به هم میزنه!

1 comments:

Anonymous said...

اب رو بریز اونکا که سوخته .اینا چیه هی به هم میبافی

آخر نگفتی چه کاره ای ها