خلایق هرچی لایق

Sunday, February 27, 2011

پارسال:
مردم: اگه جرات دارین انتخابات سالم برگزار کنین...
حکومت: بیلاخ!

چند ماه پیش:
مردم: اگه جرات دارین مجوز راهپیمایی بدین...
حکومت: بیلاخ!

چند هفته پیش:
مردم: اگه جرات دارین به میرحسین و کروبی دست بزنین...
حکومت: بیلاخ!

هم‌اکنون:
مردم: حالا که میرحسین و کروبی رو گرفتین باید بگیم جنبش ما فرد-محور نیست، هرکدوم از ما رهبر جنبشیم... لطفا داغش کنین! راستی «بفرمائید شام» هفته پیش رو دیدی؟ عاشق میکائیل شدم...!

0 comments: