دیالوگ- دوازده

Monday, February 21, 2011

«تعجبی نداره آدما دیوونه می‌شن، دیوونه نشدن‌شون تعجب داره...»

آناتومی گری

0 comments: