مختار ِ بابصیرت، بزن تو تخم ِ ملت

Saturday, February 19, 2011

ابراهیم اشتر خطاب به مختار: چرا چهاردهم ربیع‌الاول را برای قیام انتخاب کردی؟
مختار: زیرا به تاریخ شمسی مصادف با نهم دیماه می‌باشد...
ابراهیم: جون داداش ایول!

1 comments:

سوگل said...

بالاخره نفهمیدیم شما کدوم طرفی هستی؟؟؟؟؟!!!!
سیاست حرف زدن ینی این!