لاس زدن با گیهان

Friday, November 4, 2011

یه برنامه‌ای هست به نام «پارک ملت» که مجریش شهیدی فرد یا شهیدی فره! چند شب پیش حسین شریعتمداری گیهان رو آورده بود، نشونده بود روی مبل، شلوارشو درآورده بود، یه فرچه و وازلین برداشته بود، داشت بیضه‌های شریعتمداری رو پولیش میزد...
یعنی همچین مجری‌هایی هستن اینا!

0 comments: