خوشبختی یعنی...‏

Monday, November 7, 2011

نونوای محله ما، ظهرا و شبا که تعطیل میکنه، چند تا نون میذاره سر میخهای بیرون مغازه بمونه.
میوه‌فروش محله ما، شبا که تعطیل میکنه، چند تا کارتن از میوه‌ها و سبزی‌هایی که ممکنه مشتری‌ها زیاد نپسندن رو میذاره بیرون مغازه.
تا حالا ازشون نپرسیدم ولی میدونم که یا این کارشون، هوای شبگردهای گرسنه رو دارن...

1 comments:

دونده تا بی نهایت said...

کسی می آید
کسی که نان را قسمت می کند
پپسی را قسمت می کند
سینمای فردین را قسمت می کند

فروغ زنده یاد و قلم

به مهر
دونده تا بی نهایت