به امید آن روز

Monday, November 28, 2011

حواستون باشه وقتی اینا رفتن، نریزین خونه‌ها و کاخهاشون رو خراب کنین. باشه به عنوان موزه و یادگاری. مثلا موزه پیپ یا موزه عصا!

1 comments:

Anonymous said...

حواسمون باشه طوری نشه که حسرت دوران اینها رو بخوریم. حواسمون باشه که مثل اونهایی نشیم که یک مدت بعد از انقلاب گفتند مرگ بر ما که گفتیم مرگ بر شاه! خلاصه اینکه به قول زنده یاد بازرگان از کجا معلوم که این بار هم وقتی دعا کردیم که باران بیاد بجای باران سیل نیاد!؛