فروغ کجایی که یادت بخیر

Thursday, November 3, 2011

هرچقدر هم زوربزنن، بازم به اون «بیا بنویسیم روی برگی» که فروغ پارسال خوند، نمیرسه!

0 comments: