مادر هلو، دختر هلو

Thursday, November 3, 2011

یه مادر و دخترهایی هم هستن که وقتی تو خیابون با هم راه میرن، آدم مات می‌مونه که کدوم یکی رو باید اول بخوره!

0 comments: