مهاجران

Friday, November 18, 2011

یه روز چشم باز میکنی می‌بینی همه لیست شماره تلفن‌هات یا «واگذار شده» یا «خاموشه»، فقط تو موندی و حوضت، تک و تنها تو این مملکت...

0 comments: