نشنال یا دکتر شریعتی؟

Saturday, November 12, 2011

هفته‌ای یک ایمیل برام میاد که نوشته بهترین عکسهای «سال» نشنال جئوگرافیک، هیچکدوم هم تکراری نیست. فکر کنم هفته‌ای یکبار بهترین عکسهای سال رو انتخاب میکنن!

0 comments: