در سطح مسولان مملکت اتفاق می‌افتد

Wednesday, November 30, 2011

اینایی که هم از توبره می‌خورن هم از آخور، ولی بازم همیشه گرسنه‌ان!

0 comments: