مورفی (ره) در ایستگاه

Tuesday, November 29, 2011

خیلی جالبه، تو ایستگاه اتوبوس یا مترو، هرجا بایستم، در اتوبوس یا مترو یا سه قدم جلوتره یا سه قدم عقبتر!

1 comments:

Anonymous said...

والا واسه ما که همیشه جلوی پامون باز میشه! باید جای درست بایستی داداش!