اینا همه با هم هستن

Thursday, November 17, 2011

یه عده هم هستن که بیشترین کمکشون به جنبش سبز، وی کردن انگشتهاشون آخر عروسی‌ها؛ وقتی دارن «ای ایران» رو می‌خوننه!

0 comments: