کاریش نمیشه کرد

Thursday, November 24, 2011

باید با این نکته کنار بیایم که عده‌ای هم وجود دارن که طرفدار «افسین، فرشید، قیصر، مهرشاد، شهریار، ساسی مانکن و...» هستن!

0 comments: