مهندس‌دونی

Friday, November 25, 2011

الان طوری شده که اگه اسم رفتگر محله رو ندونیم و صداش بزنیم «مهندس»، میگه بله؟!