میخوام ببینم چه حسی داره

Saturday, November 12, 2011

باید اعتراف کنم یکی از آرزوهام اینه که دو سه دقیقه دست بکشم روی کله‌ی هومن خلعتبری...!

1 comments:

Anonymous said...

شما اولی نیستی که این آرزو رو داری !!! برو ته صف...مردم تو نوبتن...!!!ه
هومن خلعتبری