نوستال بوق دهه شصتی‌ها

Sunday, November 20, 2011

یه زمانی دوست داشتم راننده تاکسی بشم تا بتونم بی دغدغه جلوی همه ترمز بزنم و براشون بوق بزنم!

0 comments: