پنبه‌دزد دست به ریشش میکشه

Sunday, November 6, 2011

دقت کردین وقتی میخوان اسم رییس جمهور یمن رو تو اخبار بگن، «علی» اولش رو نمیگن، فقط میگن: عبدالله صالح!

0 comments: