حاجیهای ساندیسخور

Thursday, November 3, 2011

مگه میشه با ویزای تقلبی از کشور خارج شد؟ اونم سیصد نفر! اونم ویزای عربستان!
حالا گندش درمیاد که این سیصد نفر لباس شخصیهایی بودن که ایران برای پرشور کردن مراسم برائت از مشرکین (که امسال با این اوضاع حاجیها میترسن شرکت کنن) فرستاده عربستان، اونا هم فهمیدن و دیپورتشون کردن!

1 comments:

reza said...

همشهری...با تشکر پیشاپیش از بلاگت
زمان خروج از کشور، ویزا چک نمیشه بلکه فقط پاسپورت چک میشه...ویزا رو موقع ورود به یک کشور چک میکنن