شبکه بوزینه‌ها، در غیاب گودر

Wednesday, November 2, 2011

یه شبکه مجازی هم هست که باید بری توش، خودت رو شکل میمون درست کنی!