سحرخیزان کامروا

Thursday, November 10, 2011

دخترهای گلم، صبح ساعت چند بیدار میشین که وقت می‌کنین اینقدر غلیظ و شدید آرایش کنین که وقتی ساعت هشت میاین سر کلاس، انگار اومدین عروسی؟

3 comments:

Anonymous said...

تحریک میشی یه ترم مرخصی بگیر تا تفکیک کامل شه.
دخترای بدبخت که لباس زیبا نمی تونن بپوشن. موهاشون رو نمی تونن مدل بدن، مانتوشون فلان باشه دم در راهشون نمیدن تو... گیرم راه هم بدن تهایتا رنگ مانتو بیشترین تنوعیه که می تونن بدن.
با همین آرایش خودشون رو بروز میدم... مثل پسرا که با مدل لباس و مو...
حالا همین یه قلم رو هم ازشون بگیرید بی انصافا. متلک بندازید... مسخره شون کنید!
همون گونی رو بکشید سرشون

Anonymous said...

پدر جان ، شما چه کار به این کارا داری؟! شما درست رو بده!؛

Anonymous said...

اوا چرا از اسرار سوال میکنی ؟