از تخم مرغ خود لذت ببرید!‏

Tuesday, November 8, 2011

باید به عرض برسونم: اون سفیدی ژله مانندی که وسط سفیده تخم‌مرغ وجود داره و وقتی تخم مرغ رو میشکنیم تا باهاش غذا درست کنیم، اون تیکه سفیدی رو هم می‌بینیم، نطفه آقا خروسه است که داخل رحم خانوم مرغه شده و به تخم مرغ انتقال پیدا کرده!

2 comments:

Anonymous said...

سلام
نه عزیزم
اون نطفه اقا خروسه نیست
اون یه چیزیه شبیه جفت که در واقع شروع تغذیه و شکل گیری جوجه از اون آغاز میشه
مرغداری صنعتی که تخم مرغ تولید میکنه خانوم مرغه رو که پیش اقا خروسه نمیزارن که تخم مرغ رو خراب کنه!

مرثا said...

بله، من تخم مرغ نطفه دار دیدم. رنگ نطفه قرمزه