فرافكنی

Monday, October 31, 2011

حالا قضيه انگولك به کنار ولی از حق نباید گذشت، دروازه‌ای که بتونه شیش تا گل رو درون خودش جای بده، باید خیلی گشاد باشه!

0 comments: