درآمد تخمی

Wednesday, October 5, 2011

اینجا جایی‌ست که: هرچه تخم مرغ گرانتر شود، ضخامت و وزن شانه تخم مرغها هم بیشتر می‌شود!

0 comments: