نه که همه اپل دارن

Friday, October 7, 2011

اگه بیل گیتس یا لری پیج مرده بودن، اینا چیکار می‌کردن!؟

0 comments: