نوستال دوم خردادی دو آتشه

Saturday, October 1, 2011

هنوز نوار کاستهای استیضاح مهاجرانی که از رادیو زنده پخش شد و ضبط کردم رو دارم...

1 comments:

hamed said...

salam

ye khahesh daram: mishe up konin ye jaei ma ham estefade bebarim? man kheili doost daram beshnavamesh.

pishapish mamnoon