جغدانه

Tuesday, October 4, 2011

روزا بی‌برکت شده. شب تا میای بخوابی، شده 2 صبح، روز تا میای بیدار شی، شده 11 ظهر!

1 comments:

سونا said...

ینی همه ی کامنت ها توهین آمیز بوده تا حالا که اکثر پستات بی کامنته! ؟