ff

Sunday, October 2, 2011

تازه، این که چیزی نیست، ما وقتی بچه بودیم
iPhone
داشتیم. بعد همسایه‌های حسودمون زنگ میزدن و فرار می‌کردن!

1 comments:

ali said...

eff eff بود
ما هنوزم رو درمون داریم
المانیه
مامانم با پس انداز چندماهه حقوق معلمی زمان جنگ
به دلیل زیاد شدن روزافزون امنیت! مجبور شده بخره