شان معلم

Monday, October 10, 2011

یکی از آشناها پنج ساله آموزگار دبستان غیرانتفاعیه، ماهی صد و پنجاه هزار تومن حقوق می‌گیره، با لیسانس، بدون بیمه!

0 comments: