شیمیایی و فیزیکی

Wednesday, October 12, 2011

پاها رو باز کنین... حالا باسن رو شل کنین... دو دست رو اطراف باسن بذارین... عقب، جلو، عقب، جلو... حالا سینه‌ها رو بدین بالا... باسن رو به جلو هل بدین... سینه‌ها رو سفت کنین... بلرزونین...

آموزش رقص شیمی، واقعی

0 comments: