کچلا لایک بزنن

Monday, October 3, 2011

وقتی پزشکان داروی «موبر» درست کردن، چی میشه داروی «موآور» هم درست کنن تا امثال من و نیما اکبرپور بمالیم به سرمون!؟

0 comments: