در جمع نخبگان کرمانشاه اتفاق افتاد- واقعی

Monday, October 17, 2011

«اونها(غربیها) اگر پشت به مردمشون می‌کنند، ما به مردممون رو می‌کنیم...»

تبیین پوزیشن‌های ملوکانه!

0 comments: