هوعا

Tuesday, October 4, 2011

صدای آمریکا هنوز ساعت برنامه‌هاش رو با ساعت جدید ایران تنظیم نکرده، بعد تیریپ آزاداندیشی برداشته از بی‌بی‌سی دفاع میکنه!

0 comments: